16 IFS officers (1989 batch) empanelled as Jt Secretary

0
66

IFS Forest

The Government of India has empanelled 16 IFS (1989 batch) officers to be posted to the rank of Joint Secretary. They are;

 1. M D Sinha (Haryana)
 2. Vineet Kumar Garg (HY)
 3. Pankaj Goel (HY)
 4. M L Srivastava (Sikkim)
 5. Satya Prakash Yadav (UP)
 6. Visharam Sagar Sharma (MP)
 7. Prashant A Jadhav (MP)
 8. Sudhanshu Gupta (Tamil Nadu)
 9. Aditya Kumar Joshi (MT)
 10. Amitabh Gautam (Himachal)
 11. Biswajit Kumar Singh (J&K)
 12. Soumitra Das Gupta (WB)
 13. K S thakur (HP)
 14. Manoj Bhaik (HP)
 15. Alok Das (MP)
 16. Om Prakash Choudhary (MP)
Print

Leave a Reply