1996 batch of IAS empanelled as Jt Secretary (Govt of India)

0
114

Dept of Revenue1996 batch of IAS officers finally gets empanelled as Joint Secretary with Central Government. The officers on the list are; Anurag Goel (AM), K K Dwivedi (A M), Lav Aggarwal (AP) Anand Kishor (BH), Rahul Singh (BH), Vipin Kumar (BH), Mona KC Khander (GJ), Mamta Verma (GJ), Rajeev Topno (GJ), T Natarajan (GJ), Mukesh Kumar (GJ), Maneesh Garg (HP), Shyamal Misra (HY), Mast Ram Meena (JH), Dr B Suman (Kerala), Rani George (Kerala), Sumana N Menon (Kerala), Minhaj Alam (Kerala), Mohd Mohsin (Karnataka), R K Kataria (Karnataka), R K Singh (Karnataka), S A Mukerjee (MH), Paraag Jaiin Nainuttia (MH), Rupinder Singh (MH), S Chockalingam (MH), Sanjay Jaganath Khandare (MH), Sanjeev Jaiswal (MH), Amit Rathore (MP), Davindra Pal Ahuja (MP), Faiz Ahmed Kidwai (MP), Nitesh Kumar Vyas (MP), CEK Deshmukh (MP), J K Sinha (MT), V Shashank Shekhar (NL), Arabinda Kumar Padhee (Odisha), Saswata Mishra (Odisha), Vir Vikram Yadav (Odisha), Usha Padhee (Odisha), Ajoy Kr Sinha (PB), Ajitabh Sharma (RJ), Alok Gupta (RJ), Dinesh Kumar (RJ), Rajesh Kumar Yadav (RJ), Puneet Kansal (SK), Dharmendra Pratap Yadav (TN), A Ramalingam (TN), R Venkatesan (TN), Anil Garg (UP), Dheeraj Sahu (UP), S C Sharma (UP), M Devaraj (UP), V H Zimomi (UP), A Anbarasu (UT), Chandrekar Bharti (UT), Gitanjali Gupta Kundra (UT), Manish Saxena (UT), Ashish Kundra (UT), Binod Kumar (WB).

Print

Leave a Reply