28 IAS officers (1982) empanelled as Secretary in GoI

0
112

DOPT

Twenty eight IAS officers have been empanelled as Secretary (Govt of India) namely:

 1. Assam-Meghalaya (02): Jai Priya Prakash and T Y Das
 2. Bihar cadre (04): Girish Shankar, Rashmi Verma, Naveen Verma and Ramesh Abhishek
 3. Gujarat cadre (02): Tapan Ray and Amarjit Singh
 4. Haryana cadre (02): Depinder Singh Dheshi and Krishan Kumar Jalan
 5. Jharkhand cadre (01): Rajiv Gauba
 6. Kerala cadre (01): Aruna Sundarajan
 7. Karnataka cadre (03): Shobhana K Pattanayak, G Latha Krishan Rao and G Gurucharan
 8. Manipur cadre (01): Ajay Narayan Jha
 9. Madhya Pradesh cadre (01): Jitendra Shankar Mathur
 10. Rajasthan cadre (01): Vinod Zutshi
 11. Tamil Nadu (01): Leena Nair
 12. Uttar Pradesh cadre (07): Rohit Nandan, Pravir Kumar, J S Deepak, Neeraj Kumar Gupta, Avinash K Srivastava, Dinesh Singh, Prabhas Kuamr Jha
 13. AGMUT cadre 01): M Sathiyavarthy
 14. West Bengal cadre (01): Hem Kumar Pande
Print

Leave a Reply