State-wise list of 54 IAS officers (1997) empanelled as JS (GoI)

0
139

The government of India has empanelled 54 IAS officers of 1997 batch to be posted in the rank of Joint Secretary in Govt of India. Out of 76 officers in the batch 54 have found place on the empanelment list issued on March 16, 2015.

State-wise list of IAS officers (1997 batch) empanelled as Jt Secretary (GoI) are as follows:-

Andhra Pradesh (03)- Peeyush Kumar, Jamjam Syamala Rao, Ahmed Nadeem

Bihar (02)- Santosh Kumar Mall, Ms A N Safeena

Chhattisgarh (02)- Subodh Kumar Singh, Ms Niharika Barik

Gujarat (05)- Ms Shahmeena Hussain, Manish Bhardwaj, Ms Sonal Mishra, Ashwini Kumar, Ramesh Chandra Meena

Himachal Pradesh (02)- Subhasish Panda, Rajneesh

Haryana (01)- Rakesh Gupta

Jharkhand (01)- Sunil Kumar Barnwal

Jammu & Kashmir (01)- Manoj Kumar Dwivedi

Kerala (03)- Ms Sharmila Mary Joseph K, Rabindra Kr Agarwal, Shasidhar K Srinivas

Karnataka (02)- S Selvakumar, Harsh Gupta

Maharashtra (05)- Asheesh Sharma, Vijay Singhal, Eknath Rajaram Dawale, A L Jarhad, Harshdeep Shriram Kamble

Madhya Pradesh (03)- Manish Singh, Sukh Veer Singh, Gulshan Bamra

Manipur-Tripura (01)- Shantanu

Orissa (03)- Sanjeeb Kumar Mishra, Sanjay Kumar Singh, Pramod Kumar Meherda

Punjab (03)- Krishan Kumar, Veerendra Kr Meena, Ms Rakhee Gupta Bhandari

Rajasthan (03)- Hemant Kr Gera, Ms Gayatri A Rathore, Rohit Kr

Tamil Nadu (05)- Ashish Vachhani, Pankaj Kr Bansal, D Karthikeyan, Satyabrata Sahoo, Ms Beela Rajesh

Uttarakhand (02)- Ramesh Kr Sudhanshu, Lalrinliana Fanai

Uttar Pradesh (03)- Mahendra Prasad Agarwal, Hari Om, M K Shanmuga Sundaram

AGMUT (03)- Sandeep Kumar, V Chandavelou, P Krishnamurthy

West Bengal (01)- Rajeev Kumar

Print

Leave a Reply